مطالب آموزشی

سفارش طراحی سایت

نمونه کار طراحی سایت

تعرفه و لیست قیمت طراحی سایتاطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 1.02 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 1.30 MB
Application afterDispatch: 0.132 seconds, 2.07 MB
Application afterRender: 0.765 seconds, 3.19 MB

حافظه مصرف شده

3372960

28 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'as92kn30a19fgm9ne4vhve4121'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1563418874' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'as92kn30a19fgm9ne4vhve4121'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'as92kn30a19fgm9ne4vhve4121','1563419774','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 10)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 2
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:16:14' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='2'
 11. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=2
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 12. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=17
 13. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=12
 14. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=18
 15. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=15
 16. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=16
 17. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=11
 18. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=8
 19. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=9
 20. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=20
 21. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=13
 22. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=14
 23. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=19
 24. SELECT DISTINCT cid
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid IN (8,9,20,14)
    AND cid<>2
 25. SELECT a.id,a.title, a.alias,a.access,a.sectionid,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE  a.id IN(3,7,6,8,9,10,11,12,24,28,60)
    AND a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND s.id > 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    LIMIT 0, 10
 26. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 10 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 27. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15
 28. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=1 OR s.id=2 OR s.id=3 OR s.id=4)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_system_debug.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_content.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_tag.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.com_tag.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_content_pagebreak.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.tpl_royapardaz.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.tpl_royapardaz.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mainmenu.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mostread.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_latestnews.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_feed.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_breadcrumbs.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_search.ini 1

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ

سئوالات متدوال
نوشته شده توسط مدیر   
پنجشنبه, 20 مرداد 1390 ساعت 22:18

چرا باید یک وب سایت داشته باشیم ؟

 

دليل اول – افزایش اعتبار

اگر شما یک سایت با کیفیت و پرمحتوا داشته باشید،بازدیدکنندگان حتما تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . وبسایت تائیر زیادی بر اعتماد مشتری های بالقوه دارد. یک طراحی حرفه ای،متن مناسب،اطلاعات مفید از محصولات و اطلاعات تماس مناسب باعث افزایش اعتماد مشتریان به شرکت شما می شود و به مردم می فهماند که شما دارای دانش کافی،و به روز هستید.

دليل دوم – در دسترس بودن همیشه و همه جا

تا آوريل سال 2002 ميلادي، فقط در آمريکا، 166 ميليون نفر از مردم روي خط بوده اند. برخي از آنها در جستجوي محصولات و خدمات شما هستند. با داشتن يک سايت وب، شما شرکت خود را براي دنيايي از فرصتها براي دسترسي مردمي که غير از سايت شما راهي ديگر براي رسيدن به شما ندارند آماده مي کنيد. با کليک ساده موس، هر کسي مي تواند در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز به شرکت شما دسترسي داشته باشد.با داشتن یک سایت ،شما می توانید تجارت خود را به یک تجارت جهانی و فرصت های خود را به دنیایی از فرصت ها تغییر دهید.درمقایسه ای ساده با شیوه های دیگر تبلیغات و معرفی خدمات خود،درک خواهید کرد که معرفی خدمات شما در یک تجارت جهانی و حتی منطقه ای از طریق یک وبسایت بسیار ساده تر و باصرفه تر از انواع دیگر آن است.

دليل سوم – سهولت ارجاع مشتريان

براي بسياري از تجارتها، يک منبع حياتي براي يافتن مشتريان جديد، ارجاع سايرين است. داشتن وب سايت اين امکان را فراهم مي کند که مردم به راحتي سايت شما را به ديگران ارجاع دهند. آدرس وب سايت راحت تر از شماره تلفن به خاطر مي ماند به علاوه دادن راه هاي مختلف تماس با شما به مردم، امکان برقراري تماس را بيشتر مي کند.


دليل چهارم – ابزاری قدرتمند برای فروش محصولات

فروش محصولات از طريق يک فروشگاه اينترنتي يک راه بسيار عالي براي افزايش فروش است. شما يک ويترين دائمي و سهل الوصول که هزينه آن خيلي کمتر از يک فروشگاه آجري است داريد ضمن اينکه مردم بيشتري امکان دسترسي به آن را دارند. وجود اطلاعات فروش موثر در وب سايت شما، امکان وادار شدن مردم به کليک روي دکمه خريد را افزايش مي دهد. هرچند که شما از طريق اينترنت نتوانيد فروش انجام دهيد، وب سايت شما يک سرمايه مهم است. وب سايت شما يک شروع براي متقاعد کردن بازديد کنندگان به نياز آنها به محصولات شما است. شما آنها را براي خريد تحريک مي کنيد سپس از آنها دعوت مي کنيد که با شما تماس بگيرند.

دليل پنجم – افزايش ارزش تبليغات

اضافه کردن آدرس وب سايت در تبليغات، کارت تجاري و امضاء شرکت، يک راه خوب براي جلب مشتري به شرکت شما است. داشتن آدرس سايت به مردم کمک مي کند که هر زمان که در مورد شما مي شنوند و يا تبليغات شما را مي بينند، به پيام شما عکس العمل نشان دهند. مراجعه به وب سايت شما راحت تر از نوشتن نامه يا رفتن به مغازه يا حتي تلفن زدن به شما است. مردم اطلاعات شما را به راحتي دريافت مي کنند و نيازي نيست براي آقاي فروشنده براي کمک صبر کنند. همچنين بازديد از وب سايت خيلي راحت است چون هيچ معذوريتي وجود ندارد.

دليل ششم – ارتباط با مشتریان بالقوه

مردم زيادي وجود دارند که به آنچه شما ارائه مي کنيد علاقمند هستند ولي ممکن است هم اکنون براي خريد آمادگي نداشته باشند. شما بايد با آنها در ارتباط باشيد تا زماني که آنها براي خريد آمادگي يافنتد، با خبر شويد. وب سايت يک روش عالي براي تسهيل اين فرايند است. شما مي توانيد از طريق وب سايت خود آدرس تماس مشتريان بالقوه را جمع آوري کنيد. سپس مي توانيد به تناوب، نامه يا خبرنامه برايشان ارسال کنيد. در ارتباط ماندن با مردم به تازه ماندن شرکت شما در اذهان کمک مي کند.

دلیل هفتم - درآمدزایی

میزان سود آوری و درآمدزایی سایت ها به نوع سایت و اهداف آن بستگی دارد البته میزان فعالیت صاحبان سایت ها و بروز رسانی و رسیدگی به آنها نیز عامل بسیار مهمی است. اما امروزه شرکت ها و افراد بسیاری هستند که فقط از طریق سایت فعالیت می کنند و عمده درآمد آنها از طریق سایت و مشتریان آنلاین است.

دلیل هشتم - فعالیت در خارج ازمرزهای جغرافیایی

امروزه یکی از ملزومات فعالیت بدون مرز سایت است و تقریبا هیچکس نمی تواند مدعی فعالیت خارج از مرزهای جغرافیایی شود درحالیکه وبسایتی ندارد.

دلیل نهم – تاثیر سایت دراطلاع رسانی

داشتن یک سایت مانند داشتن یک کاتالوگ است اما با مزایای فراوان دیگر.یک کاتالوگ می تواند شامل تصاویر و متون باشد اما یک سایت می تواند از تصاویر،متون،فیلم و صوت و یا انیمیشن نیز بهره بگیردبنابراین امکان اطلاع رسانی جامع با محتوایی جذابتر را می دهد.برای طراحی،چاپ و انتشار هر نسخه از کاتالوگ نیاز به هزینه است اما برای یک سایت فقط کافیست هزینهای بسیار پایین برای طراحی و نگهداری آن پرداخت شود و بعد از آن در طول سایت هزاران و یامیلیونها کاربر می توانند بارها و بارها از آن بازدیدکنند.

دلیل دهم – تاثیر سایت در بازاریابی

موتورهای جستجو بدون هزینه برای شما بازاریابی می کنند فقط کافیست ربات های آنها سایت شما را پیدا کنند و از آن پس زمانیکه فردی به دنبال هر یک از خدمات و یا محصولات و یا اطلاعات ارائه شده در سایت شما باشد،این موتورها فرد را به سمت سایت شما هدایت می کنند. میزان بازدید کننده هدایت شده به سایت به پارامترهای زیادی وابسته است اما در بدترین حالت چیزی درحدود 50 نفر در روز توسط موتورهای جستجو به یک سایت هدایت می شوند.

دلیل یازدهم – ایجاد قابلیتهای جدید تبلیغاتی

با داشتن یک وبسایت صاحبان و مدیران آن وارد عرصه تجارت الکترونیک می شوند و امکان استفاده از راهکارهای تجارت الکترونیک برای آنها بوجود می آید از مهمترین این قابلیتها می توان به تبلیغات اینترنتی،تبلیغات در موتورهای جستجوگر،تبلیغات کلیکی و تبادل بنر و لینک اشاره کرد.

دلیل دوازدهم – صرفه جویی

سایت صف های طولانی کوتاه می کند و دیگرمشتری منتظر نمی ماند تا شما مشخصات کالای مورد علاقه او را تشریح کنید بلکه بعد از اینکه در سایت کلیه محصولات را مشاهده و مقایسه کرد به سراغ شما می آید و این یعنی یک فروش بی دردسر و صرفه جویی در زمان.

خوب، شما همه راه هایي را که وب سايت شما به تجارت شما کمک مي کند را مي دانيد. آيا مي خواهيد اين فرصت را براي رقيبان خود رها کنيد ؟ حتما جواب شما منفي است. هر روز که صبر کنيد، به رقبا اين اجازه را که در حيطه فعاليت شما روي خط باشند داده ايد. همين امروز اين اجازه را از آنها صلب کنيد.همینامروزاقدامکنیدشایدفردادیرباشد!

شاید فردا حتی نتوانید نام مورد نظر خود را ثبت کنید و دیگران آنرا اشغال کرده باشند؟

 

***********************************************

مدت زمان انجام پروژه های طراحی سایت چقدر می باشد؟

طراحی و برنامه نویسی سایتهای استاتیک پلن های A و B بطور معمول بین یک تا دو هفته انجام می پذیرد. مدت زمان پیش بینی شده در صورتی تحقق می یابد که در مقاطعی که نیاز به انتخاب، تصمیم گیری و یا پاسخ به پرسش از طرف مشتری وجود دارد، این موارد در زمانی معقول از طرف مشتری رسیدگی و به شرکت اعلام گردد.

 

آیا برای طراحی سایت باید هاست و دومین هم داشته باشم؟

وجود یک دامنه یا دومین و یک هاست برای داشتن یک وب سایت ضروریست، اما می توانید از خدمات رایگان هاست و دامنه رویا پرداز وب استفاده کنید.

قیمت و مدت زمان طراحی سایت برای پروژه های داینامیک به چه میزان می باشد؟

قیمت و مدت زمان طراحی و برنامه نویسی سایتهای داینامیک با توجه به نیازمندیهای سایت که از سوی مشتری تعیین می گردد متفاوت است و بصورت توافقی با مشتری تعیین می گردد.

مراحل انجام طراحی سایت به چه صورت می باشد؟

ارسال قرارداد طراحی سایت به مشتری، پرداخت 50% کل مبلغ طراحی سایت به همراه محتوای صفحات، تصاویر و هرگونه اطلاعاتی که نیاز است در سایت گنجانده شود از طرف مشتری، تحویل نمونه اولیه سایت (قالب اصلی سایت) چند روز پس از تاریخ عقد قرارداد، اعمال نظرات و پیشنهادات مشتری در قالب سایت، کد نویسی و آپلود سایت، دریافت فرم تایید پروژه و پرداخت مابقی مبلغ طراحی سایت از سوی مشتری

 

تفاوت سایت استاتیک با داینامیک چییست؟

اصولا سایتهای ایستا یا استاتیک، سایتهایی هستند که ضرورتی برای تغییر مداوم اطلاعات آنها احساس نمی شود. اینگونه وب سایتها معمولا تنها جهت معرفی کاربرد دارند. عملیات به روز رسانی محتوای سایت به ندرت صورت می پذیرد و نیازی به ارائه خدمات به هر شکل به صورت آنلاین در اینگونه سایتها دیده نشده است. مسلما هزینه های طراحی سایت و همچنین نگهداری و به روزآوری اینگونه سایتها کمتر بوده و بطور کلی برای هر شخص، شرکت و یا سازمان کوچک کاربرد خواهد داشت.

در مقابل سایتهای پویا نیاز شدید به تغییر مداوم اطلاعات و محتوا داشته و بنا به نیازمندی و کاربرد سایت، طراحی و توسعه می یابند. هزینه های طراحی سایت و نگهداری اینگونه وب سایتها غالبا زیاد بوده و بدون در نظر گرفتن توجیه مالی، ایجاد چنین سایتهایی منطقی به نظر نمی رسد.

در این میان می توان به تقسیم بندی در حد وسط سایتهای پویا و سایتهای ایستا رسید، که می توان تحت عنوان سایتهای نیمه پویا به آنها اشاره داشت.

در سایتهای نیمه پویا ، ضرورتی جهت تغییر محتوا و اطلاعات سایت دیده نمی شود، منتهی ارائه خدماتی همچون امکان ارتباط با بینندگان از طریق فرم های خاص و یا ارائه خدمات و کالاهای ثابت از طریق وب سایت را می توان با برنامه نویسی بخشی از سایت فراهم نمود.

 

آمار سایت

اخبار دنیای طراحی سایت

جدیدترین اخبار دنیای طراحی وب
به روز ترین خبرهای دنیای طراحی وب و اینترنت
 • دانلود نرم افزار ویرایش CSS Skybound Stylizer v5.0
  امروزه CSS یکی از ضروری ترین ابزارهای طراحی وبسایت به شمار می رود و طراحی یک سایت حرفه ای بدون استفاده از کدهای CSS، غیر ممکن است زیرا ویژگی ها و مزایای آن برای طراحان وب کاربردی بوده و همچنین موجب زیبایی بیشتر صفحات وب خواهد شد. Skybound Stylizer یک نرم افزار قدرتمند و بسیار [...]
 • دانلود نرم افزار طراحی صفحات وب Microsoft Expression Web v4.0.1460.0
  نرم افزار Microsoft Expression Web نرم افزاری حرفه ای برای طراحی وب سایت های مدرن و استاندارد با سازگاری کامل با تمامی زبان های XML, ASP.NET, XHTML. و حتی PHP است. طراحی های CSS بسیار زیبا، ارائه ی صفحات XML و … قدرتمند، پشتیبانی خوب از فناوری قدرتمند سرور ASP.Net، مدیریت بهتر محیط نرم افزار، [...]
 • دانلود نرم افزار طراحی قالب سایت Artisteer v4.1
  Artisteer نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی و ساخت قالب است که به کاربران اجازه ایجاد وب سایت  در عرض چند دقیقه، حتی بدون نیاز به دانستن هر چیزی در مورد ویرایش گرافیکی یا HTML را می دهد. توسط این نرم افزار می توانید به طراحی وب، ویرایش و تبدیل، برش گرافیکی، برنامه نویسی XHTML [...]
 • اولین گوشی با سیستم عامل فایرفاکس
  شرکت Geeksphone از شرکای موزیلا در حوزه گوشی ، پس از انجام آزمایش‌های لازم روی نخستین گوشی هوشمند جهان مجهز به سیستم‌ عامل فایرفاکس در نظر دارد، این محصول را هفته آینده وارد بازار کند. دو گوشی هوشمند ساخت این شرکت که قرار است با  سیستم‌عامل فایرفاکس وارد بازار شوند Keon و Peak نام دارند [...]
 • کم شدن محبوبیت یوتیوب و فیس بوک
  استفاده از فیس بوک در میان جوانان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل از آن ۹ درصد کاهش یافته است. به نظر می رسد سختگیری های والدین در مورد نحوه استفاده فرزندانشان از فیس بوک و همین طور دغدغه های موجود در مورد امنیت این سایت و همین طور عدم توجه به حفظ حریم [...]

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 1.02 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 1.30 MB
Application afterDispatch: 0.132 seconds, 2.07 MB
Application afterRender: 0.765 seconds, 3.19 MB

حافظه مصرف شده

3372960

28 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'as92kn30a19fgm9ne4vhve4121'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1563418874' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'as92kn30a19fgm9ne4vhve4121'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'as92kn30a19fgm9ne4vhve4121','1563419774','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 10)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 2
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:16:14' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='2'
 11. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=2
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 12. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=17
 13. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=12
 14. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=18
 15. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=15
 16. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=16
 17. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=11
 18. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=8
 19. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=9
 20. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=20
 21. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=13
 22. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=14
 23. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=19
 24. SELECT DISTINCT cid
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid IN (8,9,20,14)
    AND cid<>2
 25. SELECT a.id,a.title, a.alias,a.access,a.sectionid,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE  a.id IN(3,7,6,8,9,10,11,12,24,28,60)
    AND a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND s.id > 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    LIMIT 0, 10
 26. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 10 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 27. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15
 28. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:16:14' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=1 OR s.id=2 OR s.id=3 OR s.id=4)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ