مطالب آموزشی

سفارش طراحی سایت

نمونه کار طراحی سایت

تعرفه و لیست قیمت طراحی سایتاطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.013 seconds, 1.01 MB
Application afterRoute: 0.016 seconds, 1.29 MB
Application afterDispatch: 0.032 seconds, 1.97 MB
Application afterRender: 1.311 seconds, 2.73 MB

حافظه مصرف شده

2896800

24 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mudu6evd0sssg1sovdamj724q0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1558329636' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mudu6evd0sssg1sovdamj724q0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'mudu6evd0sssg1sovdamj724q0','1558330536','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 34)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 74
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 05:35:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 05:35:36' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='74'
 11. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=74
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 12. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=319
 13. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=322
 14. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=324
 15. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=321
 16. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=317
 17. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=318
 18. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=323
 19. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=315
 20. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=316
 21. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=320
 22. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 34 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 23. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 05:35:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 05:35:36' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15
 24. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 05:35:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 05:35:36' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=1 OR s.id=2 OR s.id=3 OR s.id=4)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_system_debug.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_content.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_tag.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.com_tag.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_content_pagebreak.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.tpl_royapardaz.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.tpl_royapardaz.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mainmenu.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mostread.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_latestnews.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_feed.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_breadcrumbs.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_search.ini 1

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ

مجموعه آیکن های شبکه های اجتماعی
دانلود - نرم افزار طراحی وب
نوشته شده توسط مدیر   
دوشنبه, 01 اردیبهشت 1393 ساعت 23:19

در این پست مجموعه ای از فایل های PNG نمایش دهنده آیکن های شبکه های اجتماعی برای دانلود رایگان قرار داده شده است .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

مجموعه آیکن های شبکه های اجتماعی

 

 

برای دانلود به لینک زیر مراجعه کنید

حجم : 6.5 مگابایت   نوع فایل : PNG

http://www.filesonic.com/file/3954386954/social_media_icons.ziphttp://uploading.com/files/1446e7c8/social_media_icons.zip

 

آمار سایت

اخبار دنیای طراحی سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.013 seconds, 1.01 MB
Application afterRoute: 0.016 seconds, 1.29 MB
Application afterDispatch: 0.032 seconds, 1.97 MB
Application afterRender: 1.311 seconds, 2.73 MB

حافظه مصرف شده

2896800

24 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mudu6evd0sssg1sovdamj724q0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1558329636' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mudu6evd0sssg1sovdamj724q0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'mudu6evd0sssg1sovdamj724q0','1558330536','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 34)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 74
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 05:35:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 05:35:36' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='74'
 11. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=74
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 12. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=319
 13. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=322
 14. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=324
 15. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=321
 16. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=317
 17. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=318
 18. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=323
 19. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=315
 20. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=316
 21. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=320
 22. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 34 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 23. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 05:35:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 05:35:36' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15
 24. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 05:35:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 05:35:36' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=1 OR s.id=2 OR s.id=3 OR s.id=4)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ