مطالب آموزشی

سفارش طراحی سایت

نمونه کار طراحی سایت

تعرفه و لیست قیمت طراحی سایت


دانلود فیلم آموزش طراحی سایت

واژه CSS مخفف عبارت Cascade Style Sheets یک زبان انعطاف پذیر برای طراحي انواع سبک يا استايل براي صفحه هاي وب است که توسط آن میتوان پیچیده ترین قالب ها را پیاده سازی کرد. با استفاده از کدهاي CSS ميتوان براي صفحه وب طرح‌ها و قالب‌هاي متفاوتی ایجاد کرد. کدهاي CSS را مي‌توان درون يک صفحه وب يا در يک فايل خارجي درج و استفاده کرد. مهمترين ويژگي و اهميت CSS افزایش سرعت بارگزاری صفحات وب و تشخيص سريع دستورات آن توسط مرورگرهاي اينترنت است که باعث مي شود صفحه وب سريع و درست بارگذاري شود.
از زبان css بیشتر برای ایجاد ظاهر زیبا و ایجاد پس زمینه و رنگ فونت و ... استفاده می شود.توصیه می شود از این زبان در کنار زبان html استفاده شود.

برای دانلود فیلم های آموزشی CSS به ادامه همین مطلب مراجعه کنید

 

ادامه مطلب...  
فارسی شده توسط : رویا پرداز وب

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.009 seconds, 1.01 MB
Application afterRoute: 0.011 seconds, 1.30 MB
Application afterDispatch: 0.017 seconds, 1.57 MB
Application afterRender: 0.240 seconds, 2.35 MB

حافظه مصرف شده

2497872

18 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'panjk9baeihohacun00n6srq06'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1553064316' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'panjk9baeihohacun00n6srq06'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'panjk9baeihohacun00n6srq06','1553065216','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT id,description
    FROM jos_tag_term
    WHERE BINARY name='دانلود فیلم آموزش طراحی سایت'
 10. SELECT id,description
    FROM jos_tag_term
    WHERE BINARY name='دانلود فیلم آموزش طراحی سایت'
 11. SELECT id,description
    FROM jos_tag_term
    WHERE BINARY name='دانلود فیلم آموزش طراحی سایت'
 12. UPDATE jos_tag_term
    SET hits=hits+1
    WHERE id=332
 13. SELECT COUNT(c.cid)
    FROM jos_tag_term_content AS c
    WHERE c.tid=332
 14. SELECT COUNT(c.cid)
    FROM jos_tag_term_content AS c
    WHERE c.tid=332
 15. SELECT  c.cid
    FROM jos_tag_term_content AS c  
    WHERE c.tid=332
 16. SELECT  a.id, a.title, a.created,u.name AS author,a.created_by_alias AS created_by_alias ,a.sectionid,COUNT(a.id) AS total,a.introtext, a.fulltext, a.access, cc.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id=a.sectionid
    INNER JOIN jos_users AS u
    ON u.id=a.created_by
    WHERE (a.id IN (76)
    AND ( a.state = 1  OR a.state = -1))
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-03-20 07:00:16' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-03-20 07:00:16' )
    AND cc.published = 1
    GROUP BY(a.id)  
    ORDER BY  a.ordering
    LIMIT 0, 10
 17. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 18. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-03-20 07:00:16' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-03-20 07:00:16' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ