مطالب آموزشی

سفارش طراحی سایت

نمونه کار طراحی سایت

تعرفه و لیست قیمت طراحی سایتاطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.041 seconds, 1.02 MB
Application afterRoute: 0.053 seconds, 1.30 MB
Application afterDispatch: 0.110 seconds, 2.02 MB
Application afterRender: 0.978 seconds, 3.13 MB

حافظه مصرف شده

3309616

24 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7f40ib6f4tjipdp4s93kern4g0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1563419493' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7f40ib6f4tjipdp4s93kern4g0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7f40ib6f4tjipdp4s93kern4g0','1563420393','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 33)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 15
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:26:33' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='15'
 11. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=15
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 12. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=73
 13. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=74
 14. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=75
 15. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=79
 16. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=76
 17. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=78
 18. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=77
 19. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=70
 20. SELECT DISTINCT cid
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid IN (70)
    AND cid<>15
 21. SELECT a.id,a.title, a.alias,a.access,a.sectionid,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE  a.id IN(14)
    AND a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND s.id > 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    LIMIT 0, 10
 22. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 33 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 23. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15
 24. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=1 OR s.id=2 OR s.id=3 OR s.id=4)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_system_debug.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_content.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_tag.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.com_tag.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_content_pagebreak.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.tpl_royapardaz.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.tpl_royapardaz.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mainmenu.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mostread.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_latestnews.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_feed.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_breadcrumbs.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_search.ini 1

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ

آموزش روش محاسبه سطح دسترسی - پرمیشن
مقالات آموزشی - آموزش طراحی سایت
نوشته شده توسط مدیر   
جمعه, 11 آذر 1390 ساعت 10:56

آموزش روش محاسبه سطح دسترسی - پرمیشن (Permission)

یکی از موارد خیلی مهم برای کسانی که سایت طراحی می کنند امنیت سایت می باشد، چون سروری که برای سایت هایی که با PHP طراحی می شوند  اکثرا سرور لینوکس است لازم هست که در مورد پرمیشن ها یا مجوزهای دسترسی به فایل ها و فولدر ها بیشتر بدانید چون کل امنیت لینوکس به این مجوزها وابسته هست مسلماً اگه مجوزها مناسب نباشند می تواند برای سیستم خطرناک باشد و هاست ناامن مساویست با دسترسی هکرها و در نتیجه از دست رفتن سایت .
ما 3 سطح
READ : توانایی خواندن
Writr : توانایی نوشتن
Execute : توانایی
و
3 گروه دسترسی داریم.
Owner ( سازنده فایل )
Group
Public.
منظور از Owner (مالک یا ادمین) می باشد
منظور از group (افراد عضو گروه یا اعضای گروه که در سایت عضو هستن) می باشد
و منظور از others هم که مشخصه (دیگران یا سایر بازدیدکنندگان)


ببینید در واقع اعدادی که برای مجوزها نوشته می شود در مبنای هشت هستند، رقمهای اول و دوم و سومش(از چپ) مجوز owner و group و others را مشخص می کنند. که هر کدام از این سه رقم را که به مبنای دو ببرید یک عدد سه رقمی در مبنای دو می شود که رقم اول و دوم و سومش(از چپ) مجوز read و write و execute را مشخص می کند.
حالا بیاید 777 را معنی کنیم.
کد:
owner -> 7 = 4+2+1 = read + write + execute
group -> 7 = 4 + 2+1 = read +write + execute
others -> 7 = 4 +2+ 1 = read +write + execute
یا یک طور دیگه بگوییم:
کد:
owner -> 7 = (111) = rwx
group -> 7 = (111) = rwx
others -> 7 = (111) = rwx
در اینجا عدد 111 همان عدد هفت در مبنای هشت است.
permission = 777 = rwxrwxrwx
و این همان چیزیست که در کنترل پنل هاست جلوی فایل ها و فولدرها نمایش داده می شود.
در ضمن مراقب باشید مجوز 677 اصلاً جالب نیست، چون به group و others اجازهٔ هر کاری را می دهد اما به خود owner فایل مجوز اجرا نمی دهد!! همچین مجوزی هیچ‌جا بکار نمی رود شما هم در هنگام کار با مجوزها مواظب باشید یک وقت اشتباهی همچین مجوزی صادر نکنید!!! همین اشتباه را درباره مجوز 777 هم مرتکب نشوید.
فرض کنید که برای همه فایلها و پوشه های سایت مجوز 777 را تعیین کردیم
باید بگویم بازدیدکنندگان عادی سایت شما فقط امکانات و اینترفیس وبی را که شما در سایت در اختیارشان گذاشته اید در اختیار دارند، بنابراین از این طریق نمی توانند کاری کنند.
اما تعیین مجوز 777 می تواند از جهات دیگری خطرناک باشد یعنی اگر کسی سایت شما را هک کند و بتواند فرامین دلخواهش را با PHP اجرا کند، مجوز 777 به او کمک می کند که به چیزهای خیلی بیشتری دسترسی نامحدود داشته باشد و در مورد تمام فایلها و دایرکتوری ها بتواند محتویات آنها را بخواند، حذفشان کند، یا محتویاتشان را دستکاری کند و شاید اینطور بتواند هک شدن سایت را خیلی راحتتر پنهان کند و تا مدتها از سایت و کاربران شما سوء استفاده کند، بطور مثال می تواند محتویات فایلهای PHP شما را دستکاری کند و مثلا کدهای جاسوسی در آنها کار بگذارد.
بنابراین هرجا فقط مجوزهایی را که واقعا لازمست تنها در مورد فایلها و دایرکتوری هایی که لازم هست اعمال کنید.
فقط هم بحث بازدیدکنندگان نیست. امکان دارد صاحبان سایت های دیگر روی سرور اشتراکی شما که هم اکانت و دسترسی به نرم افزارها و سرویسهای سرور را دارند بتوانند کارهای خیلی بیشتری کنند. دسترسی به فایلهای شما هم لزوما فقط از طریق PHP ممکن نیست که بگوییم مثلا تنظیم open_basedir جلوی دسترسی آنها را می گیرد، بلکه از روش ها و نرم افزارهای دیگری هم می تواند باشد و ممکنست تنظیمات امنیتی لازم در مورد آن سرویس ها درست انجام نشده باشد. مثلا طرف می تواند یک برنامه اجرایی واقعی را روی سرور اجرا کند و شاید بتواند از طریق آن برنامه خیلی محدودیت ها را دور بزند. اینجا اگر پرمیشن های شما 777 باشد مسلما ریسک خیلی بالاتری برای جاسوسی و دستکاری و پنهان کاری وجود دارد.
پس باز هم تکرار می کنم فقط مجوزهایی را که واقعا لازمست تنها درمورد فایلها و دایرکتوری هایی که لازم هست اعمال کنید.

 

آمار سایت

اخبار دنیای طراحی سایت

جدیدترین اخبار دنیای طراحی وب
به روز ترین خبرهای دنیای طراحی وب و اینترنت
 • دانلود نرم افزار ویرایش CSS Skybound Stylizer v5.0
  امروزه CSS یکی از ضروری ترین ابزارهای طراحی وبسایت به شمار می رود و طراحی یک سایت حرفه ای بدون استفاده از کدهای CSS، غیر ممکن است زیرا ویژگی ها و مزایای آن برای طراحان وب کاربردی بوده و همچنین موجب زیبایی بیشتر صفحات وب خواهد شد. Skybound Stylizer یک نرم افزار قدرتمند و بسیار [...]
 • دانلود نرم افزار طراحی صفحات وب Microsoft Expression Web v4.0.1460.0
  نرم افزار Microsoft Expression Web نرم افزاری حرفه ای برای طراحی وب سایت های مدرن و استاندارد با سازگاری کامل با تمامی زبان های XML, ASP.NET, XHTML. و حتی PHP است. طراحی های CSS بسیار زیبا، ارائه ی صفحات XML و … قدرتمند، پشتیبانی خوب از فناوری قدرتمند سرور ASP.Net، مدیریت بهتر محیط نرم افزار، [...]
 • دانلود نرم افزار طراحی قالب سایت Artisteer v4.1
  Artisteer نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی و ساخت قالب است که به کاربران اجازه ایجاد وب سایت  در عرض چند دقیقه، حتی بدون نیاز به دانستن هر چیزی در مورد ویرایش گرافیکی یا HTML را می دهد. توسط این نرم افزار می توانید به طراحی وب، ویرایش و تبدیل، برش گرافیکی، برنامه نویسی XHTML [...]
 • اولین گوشی با سیستم عامل فایرفاکس
  شرکت Geeksphone از شرکای موزیلا در حوزه گوشی ، پس از انجام آزمایش‌های لازم روی نخستین گوشی هوشمند جهان مجهز به سیستم‌ عامل فایرفاکس در نظر دارد، این محصول را هفته آینده وارد بازار کند. دو گوشی هوشمند ساخت این شرکت که قرار است با  سیستم‌عامل فایرفاکس وارد بازار شوند Keon و Peak نام دارند [...]
 • کم شدن محبوبیت یوتیوب و فیس بوک
  استفاده از فیس بوک در میان جوانان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل از آن ۹ درصد کاهش یافته است. به نظر می رسد سختگیری های والدین در مورد نحوه استفاده فرزندانشان از فیس بوک و همین طور دغدغه های موجود در مورد امنیت این سایت و همین طور عدم توجه به حفظ حریم [...]

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.041 seconds, 1.02 MB
Application afterRoute: 0.053 seconds, 1.30 MB
Application afterDispatch: 0.110 seconds, 2.02 MB
Application afterRender: 0.978 seconds, 3.13 MB

حافظه مصرف شده

3309616

24 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7f40ib6f4tjipdp4s93kern4g0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1563419493' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7f40ib6f4tjipdp4s93kern4g0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7f40ib6f4tjipdp4s93kern4g0','1563420393','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 33)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 15
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:26:33' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='15'
 11. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=15
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 12. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=73
 13. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=74
 14. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=75
 15. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=79
 16. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=76
 17. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=78
 18. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=77
 19. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=70
 20. SELECT DISTINCT cid
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid IN (70)
    AND cid<>15
 21. SELECT a.id,a.title, a.alias,a.access,a.sectionid,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE  a.id IN(14)
    AND a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND s.id > 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    LIMIT 0, 10
 22. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 33 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 23. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15
 24. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-18 03:26:33' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=1 OR s.id=2 OR s.id=3 OR s.id=4)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ